Department of Archaeology

Kilise Tepe Logo

Giriş

Map of turkey showing bronze Age sitesUydu görüntüsünü görmek için haritaya tıklayınız
Daha büyük haritayı görmek için buraya tıklayınız

Kilise Tepe Höyüğü, takriben 45 km güneydoğudaki Silifke'de Akdeniz'e bağlanmak üzere Toros Dağları'nın en güney ucundaki yamaçları kesmeye hazırlandığı noktada Göksu Nehir Vadisi'ne (Klasik Calycadnus) hakim bir noktada bulunmaktadır. Yeri itibariyle, İç Anadolu'yla sahil kesimi arasında değişik dönemlerde değişen ilişkileri gözlemlemek açısından büyük fırsat sunmaktadır. Yerleşimin nehrin daha aşağı kesiminde yapılacak hidroelektrik santral sebebiyle tehdit altına girmesi sonrası 1990'larda Cambridge'den bir ekip Silifke'deki yerel müzeyle birlikte beş yıllık bir çalışma gerçekleştirmiş olup sonuçlar nihayetinde 2007 yılında yayımlanmıştır (ilk projeyle ilgili bilgi almak için buraya tıklayınız). Aynı yıl Cambride ve Newcastle Üniversiteleri'nden ortaklığında ikinci bir beş yıllık proje başlatılmıştır. Bu safha 2007-2009 ile 2011'deki dört kazı sezonu ve 2010'daki çalışma sezonu ile birlikte 2012 Yazı'nın sonu itibariyle sonlanmış olup yerleşim açığa çıkarılan mimarinin çevresel etkiler ve insan müdahelesinden korunabilmesi için toprakla geri doldurulmuştur. Projenin bu ikinci safhasına ait tam rapor şu anda aktif bir şekilde hazırlanmaktadır. Bazı öne çıkan Klasik öncesi sonuçlar bu internet sayfasında açıklanmıştir.

"Excavations at Kilise Tepe, 1994-98: From Bronze Age to Byzantine in Western Cilicia" monografı McDonald Enstitüsü tarafından basılmaktadır.

The mound of Kilise Tepe Doğu'dan Kilise Tepe höyüğü (ön tarafta). .

Yöneticiler: Prof. Nicholas Postgate, Cambridge Üniversitesi ve projenin Bizans kolunu yöneten Dr. Mark Jackson, Newcastle Üniversitesi .
Başkan Yardımcısı: Dr. T.Emre Şerifoğlu, Bitlis Eren University.
Araştırma Yardımcısı (AHRC): Dr Carlo Colantoni, Cambridge Üniversitesi.

Kilise Tepe'deki 2007-2012 çalışmaları Ankara'daki İngiliz (Britanya) Arkeoloji Enstitüsü tarafından desteklenmekte olup Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (2010-2011) ve Bitlis Eren Üniversitesi (2011-2012) ile gerçekleştirilmiş ortak bir projedir. Cambridge ekibi Britanya Akademisi (2007), Ege Prehistoryası Enstitüsü (2007-2009), National Geographic Derneği (2007-2008), McDonald Arkeolojik Araşırma Enstitüsü (2007-2009)'nden cömert finansal yardımlar almıştır. 2010-2012 dönemi için proje Edebiyat ve İnsani Bilimler Araştırma Kurulu'ndan alınan bir burs ve bunu güçlendiren Prof.Postgate'in Leverhulme Vakfı'ndan aldığı bir Kıdemli Araştırma Bursu, Cary Roberston Fonu (Trinity Koleji)'ndan bir yardım ve Dr.Şerifoğlu'nun Erken Tunç Çağı üzerindeki çalışmalarına yardım olarak Akdeniz Arkeolojik Fonu'ndan aldığı ödülle (2012) desteklenmektedir.AHRClogo)
Website construction by Sue Poll, photography by Bob Miller.